საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო

სათათბირო საბჭო

საინვესტიციო გეგმის განხილვის სათათბირო საბჭოს შემადგენლობა:

გიორგი მიშელაძე - სათათბირო საბჭოს თავმჯდომარე.

მერაბ ქვარაია - სათათბირო საბჭოს წევრი.

გიორგი მარჩილიძე - სათათბირო საბჭოს წევრი.

მინდია ჯოხაძე - სათათბირო საბჭოს წევრი.

პაატა ჭიპაშვილი - სათათბირო საბჭოს წევრი.

ზაქარია დარჩიაშვილი - სათათბირო საბჭოს წევრი.

ელენე წერეთელი - სათათბირო საბჭოს წევრი.

გიორგი ზაქაიძე - სათათბირო საბჭოს წევრი.

მამუკა ცაგარეიშვილი - სათათბირო საბჭოს წევრი, სხდომის მდივანი.

მირიან გამეზარდაშვილი - სათათბირო საბჭოს წევრი.

ზევით ასქროლვა