საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო

თავმჯდომარე

#

გიორგი მიშელაძე

დაბადების თარიღი

21.09.1971

განათლება

1991-1995 – ჯ. ბაქრაძის სახ. თბილისის სამართლისა და ეკონომიკის ინსტიტუტი

სამუშაო გამოცდილება

 • 2020-დან დღემდე - ს.ს.ი.პ. მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო. სააგენტოს თავმჯდომარე. 
 • 2013-2019 - ს.ს.ი.პ. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო. სააგენტოს თავმჯდომარე. 
 • 2012-2013  - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. იურიდიული და პარლამენტთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი. 
 • 2009-2012 - USAID/CNFA. ჯონ ოგონოვსკის სახელობის ფერმერი-ფერმერს პროგრამა/მექანიზაციის (AMP) პროექტი. შესყიდვების კოორდინატორი. 
 • 2004-2010 - ს.ს.ი.პ. - მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განსახორციელებელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკოორდინაციო ცენტრი. იურისტი 
 • 2009–2012 - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. ადვოკატი სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით. 
 • 2007-2009 - ს.ს.ი.პ. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. იურიდიული სამსახურის უფროსი. 
 • 2006-2009 - საქართველოს რაგბის კავშირი. იურისტი. 
 • 2004 - ს.ს.ი.პ. დასაქმების სახელმწიფო სამსახური. სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი. 
 • 2001-2004 - USAID/DAI-ს პროექტი „რეკომენდაციები საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის რესტრუქტურიზაციისა და სტრატეგიის საკითხებში“. იურისტი. 
 • 2002-2004 - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. იურიდიულ საკითხთა და სახელმწიფო შესყიდვების კონტროლისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი. 
 • 2000-2002 - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. გენერალური სამდივნო დეპარტამენტის იურიდიული განყოფილების უფროსი. 
 • 1999-2000 - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. სამინისტროს მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში. 
 • 1997-1999 - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. სამინისტროს მთავარი იურისკონსულტი. 
 • 1997 - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. სამინისტროს იურისკონსულტი.

სპეციალური მონაცემები

 • 2019 – იაპონიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სასწავლო კურსი. აგრარული პოლიტიკა. 
 • 2017 – ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის კოჰრანის პროგრამის სასწავლო კურსი.  სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარება.
 • 2017 – საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სასერთიფიკატო კურსი. აგრობიზნეს მენეჯმენტი. 
 • 2016 – კავკასიის უნივერსიტეტის კავკასიის ბიზნესის სკოლა სასერთიფიკატო პროგრამა. პროექტის მართვა. 

ენების ცოდნა

რუსული, ინგლისური

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები

Windows, MS  Office (Word, Excel)

 

 

 

                    
ზევით ასქროლვა