საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო

აუქციონის გზით იჯარით გასაცემი საძოვრების მონაცემები

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის“ პროგრამის ფარგლებში, შეირჩა მერვე ეტაპზე იჯარით გასაცემი საძოვრის კატეგორიის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებირომელთა შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია  ქვემოთპროგრამის ფარგლებში მერვე ეტაპზე შერჩეულ საძოვრის კატეგორიის მიწის ნაკვეთების 
იჯარით გასაცემად განაცხადების მიღება შესაძლებელია 31 მარტის ჩათვლით.

Nმისამართისაკადასტრო კოდიფართობი  ჰაინფორმაცია მიწის ნაკვეთზე
ქვემო ქართლის რეგიონი
1დმანისი82.17.41.14150.00ბმული
2დმანისი, სარკინეთი82.06.41.00941.24ბმული
3დმანისი, ახა82.07.43.13940.2ბმული
4დმანისი, ახა82.07.43.14024.82ბმული
5დმანისი, სოფ. სარკინეთი82.06.42.09314.92ბმული
6ქალაქი დმანისი82.17.41.206167.96ბმული
7 დმანისი, ქვემო ოროზმანის ტერიტორიული ერთეული, ნაკვეთი „ბაზაქლო“82.18.42.0289.3ბმული
8 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 3282.17.42.1137.75ბმული
9დმანისი, ძველი გოდაგდაგი82.07.45.2076.8ბმული
10დმანისი, პანტიანი82.18.42.0705.4ბმული
11დმანისი, კარაბულახის ტერიტორიული ერთეული82.07.41.00798.38ბმული
12დმანისი, კარაბულახის ტერიტორიული ერთეული82.07.41.008100ბმული
13დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 2382.17.41.075150ბმული
14დმანისი, იფნარი82.17.41.10150ბმული
15დმანისი, კარაბულახის ტერიტორიული ერთეული82.17.41.17417.85ბმული
16დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 3182.17.42.06420ბმული
17დმანისი, განთიადის ტერიტ. ერთეული., მიწები ნაკვეთი „შოშილეთი“82.19.41.0063.1ბმული
18დმანისი, კარაბულახის ტერიტორიული ერთეული82.07.41.0413.44ბმული
19დმანისი, სოფ. ზემო კარაბულახი82.07.43.2382.58ბმული
20 მარნეული, ბეითარაბჩი83.12.10.44119.76ბმული
21 მარნეული, აღმამედლო83.12.06.6717.44ბმული
22 მარნეული, ოფრეთი83.15.01.4707.07ბმული
23 მარნეული, კასუმლო83.12.14.4426.30ბმული
24 მარნეული, კასუმლო83.12.10.6453ბმული
25 მარნეული, კუშჩუ83.12.12.6352.88ბმული
Nმისამართისაკადასტრო კოდიფართობი  ჰაინფორმაცია მიწის ნაკვეთზე
კახეთის რეგიონი
1 სიღნაღი, ბოდბე56.33.41.005390.15ბმული
2 დედოფლისწყარო, არბოშიკი52.03.39.003.63336.20ბმული
3 დედოფლისწყარო, გამარჯვება52.68.31.02590.38ბმული
4დედოფლისწყარო, ქვემო ქედი52.59.31.02247.42ბმული
5დედოფლისწყარო, ქვემო ქედი52.66.31.04829.11ბმული
6დედოფლისწყარო, ქვემო ქედი52.66.31.03312.48ბმული
7დედოფლისწყარო, ქვემო ქედი52.66.31.0414.71ბმული
8დედოფლისწყარო, ქვემო ქედი52.66.31.0404.20ბმული
9დედოფლისწყარო, ქვემო ქედი52.66.31.0292.17ბმული
10 დედოფლისწყარო, ქვემო ქედი52.11.32.17636.22ბმული
11 დედოფლისწყარო, საბათლო52.14.32.194149.31ბმული
12ქალაქი დედოფლისწყარო52.06.39.2719.23ბმული
13 დედოფლისწყარო, გამარჯვება52.42.31.0955.43ბმული
14 დედოფლისწყარო, საბათლო52.14.32.1962.07ბმული
15 ლაგოდეხი, აფენი54.13.51.44518.35ბმული
16 ლაგოდეხი, განჯალა54.10.51.05713.00ბმული
17 ლაგოდეხი, ნინიგორის მიწები54.19.61.2927.39ბმული
18 ლაგოდეხი, ზემო ფონა54.11.51.3375.19ბმული
19 ლაგოდეხი, ბაისუბანი54.09.56.1803.79ბმული
Nმისამართისაკადასტრო კოდიფართობი  ჰაინფორმაცია მიწის ნაკვეთზე
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი
1 ხობი, თორსა დღვაბა45.06.30.00916.18ბმული
2 ხობი, ახალი ხიბულა45.02.24.2945.00ბმული
3ხობი, საბუკიო45.06.29.0082.99ბმული
4 ხობი, ბია45.03.23.1322.89ბმული
5 წალენჯიხა47.15.35.0216.01ბმული
Nმისამართისაკადასტრო კოდიფართობი  ჰაინფორმაცია მიწის ნაკვეთზე
იმერეთის რეგიონი
1 ვანი, ბზვანი31.08.21.00719.03ბმული
2 ვანი, ბზვანი31.08.21.0029.32ბმული
3 ვანი, ბზვანი31.08.21.0057.35ბმული
4 ვანი, ბზვანი31.08.24.0056.80ბმული
5 ვანი, ბზვანი31.08.21.0045.08ბმული
6 ვანი, ბზვანი31.08.21.0012.45ბმული
7ჭიათურა, სვერი38.12.33.52311.14ბმული
8 ზესტაფონი, დილიკაური32.08.42.2818.78ბმული
9 ჭიათურა, სკინდორი38.11.52.1242.54ბმული
Nმისამართისაკადასტრო კოდიფართობი  ჰაინფორმაცია მიწის ნაკვეთზე
გურიის რეგიონი
1 ლანჩხუთი, ნიგოითი27.04.43.00713.64ბმული
2 ლანჩხუთი, გვიმბალაური27.09.42.0443.58ბმული
3 ლანჩხუთი, ჩიბათი27.09.42.0172.50ბმული
Nმისამართისაკადასტრო კოდიფართობი  ჰაინფორმაცია მიწის ნაკვეთზე
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი
1 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.01.7235.20ბმული
2 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.03.09515.03ბმული
3 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.03.1783.21ბმული
4 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.03.3856.26ბმული
5 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.03.3863.59ბმული
6 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.03.37632.82ბმული
7 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.03.38813.27ბმული
8 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.03.38929.86ბმული
9 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.03.390469.50ბმული
10 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.01.64299.29ბმული
11 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.01.9235.34ბმული
12 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.03.35536.41ბმული
13 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.03.3915.66ბმული
14 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.03.39313.10ბმული
15 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.03.39425.30ბმული
16 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.03.37515.55ბმული
17 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.01.44910.22ბმული
18 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.01.45032.64ბმული
19 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.01.46417.76ბმული
20 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.01.4665.19ბმული
21 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.03.37014.61ბმული
22 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.03.3716.56ბმული
23 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.03.40210.42ბმული
24 ბორჯომი, გვერდისუბანი64.27.03.4066.55ბმული
25 ახალციხე, "დარანეთი"62.13.51.019212.83ბმული
26 ახალციხე, სახელმწიფო მარაგი, „რაყისი“62.18.51.28518.32ბმული
27 ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი 2, (გარდაბანი), დედოფლისწყაროს იალაღი65.03.31.003350.00ბმული

 


სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის სახელმწიფო პროგრამა

 1. ვის აქვს პროგრამაში მონაწილეობის უფლება

პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვს წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მფლობელ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივსა და ამხანაგობას.

 1. რა ფართობის საძოვარზეა შესაძლებელი განაცხადის შემოტანა

პროგრამაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირებს უფლება აქვთ განაცხადი შემოიტანონ მათ მფლობელობაში არსებულ  წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კოოპერატივის შემთხვევაში მეპაიეების მფლობელობაში, ხოლო ამხანაგობის შემთხვევაში წევრების მფლობელობაში არსებული) სულადობის პროპორციული ფართის საძოვარზე, კერძოდ: 

 პროგრამის ფარგლებში იჯარით გასაცემი საძოვრების ზღვრული დატვირთვის ნორმები განისაზღვრება შემდეგნაირად:

 • მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისთვის ერთ სულზე -  არანაკლებ 1 ჰა. და არაუმეტეს 1,5 ჰა;
 •  წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვისთვის ერთ სულზე - არანაკლებ 0,2 ჰა. და არაუმეტეს 0,5 ჰა.

ამასთან, პრეტენდენტს უფლება აქვს, იჯარის უფლებით მიიღოს საძოვარი პროგრამით გათვალისწინებული საძოვრის ზღვრული დატვირთვის ნორმების პროპორციულად, რომელსაც გამოაკლდება მის მიერ (კოოპერატივის შემთხვევაში მეპაიეების, ხოლო ამხანაგობის შემთხვევაში წევრების მიერ) სახელმწიფოსაგან სარგებლობის უფლებით მიღებული საძოვრის ფართობი.

 

 1. რა სახის დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოს პრეტენდენტმა პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად

პროგრმაში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა სსიპ -  მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოში (მისამართი: ქ, თბილისი, ვაზისუბნის ქუჩა #25) მატერიალური ფორმით უნდა წარმოადგინოს შევსებული განაცხადის ფორმა (განაცხადის ფორმის შევსება ხდება ადგილზე, სააგენტოში), რომელსაც ასევე მატერიალური ფორმით თან უნდა დაერთოს შემდეგი სახის დოკუმენტები:

 1. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა -- მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობის შესახებ, გაცემული განაცხადის წარდგენამდე არაუმეტეს 15 სამუშაო დღით ადრე;
 2. ვეტერინარული მოწმობა ფორმა N1 გაცემული სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ განაცხადის წარდგენამდე არაუმეტეს 15 სამუშაო დღით ადრე;
 3. ინფორმაცია პრეტენდენტის ან/და მის მეპაიეთა/წევრთა (კოოპერატივის შემთხვევაში მეპაიეების, ხოლო ამხანაგობის შემთხვევაში წევრების საკუთრებაში არსებული) საკუთრებაში არსებული საძოვრების შესახებ, ასევე მის ან/და მის მეპაიეთა/წევრთა სარგებლობაში არსებული სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული საძოვრ(ებ)ის შესახებ შესაბამისი ამონაწერ(ებ)ით საჯარო რეესტრიდან, გაცემული განაცხადის წარდგენამდე არაუმეტეს 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღით ადრე;
 4. ფიზიკური პირის შემთხვევაში  - პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 5. იურიდიული პირი შემთხვევაში -  განახლებული ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შემთხვევაში ასევე მეპაიეთა რეესტრის ასლი;
 6. ამხანაგობის შემთხვევაში:

ü ამხანაგობის ყველა წევრის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლები;

ü  ერთობლივი საქმიანობის ხელშეკრულება;

üამხანაგობის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ü უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 

 1. პროგრამის ეტაპები

 

 1. პროგრამაში ჩართული საძოვრის კატეგორიის მიწის ნაკვეთებიდან პრეტენდენტი შეარჩევს მისთვის სასურველ მიწის ნაკვეთ(ებ)ს, რომლის ფართობიც პროპორციული უნდა იყოს მის მფლობელობაში არსებულ წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სულადობასთან (იხილეთ პუნქტი 2: რა ფართობის საძოვარზეა შესაძლებელი განაცხადის შემოტანა)
 2. განაცხადების მიღებისთვის განსახღვრულ პერიოდში პრეტენდენტს სსიპ მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოში შემოაქვს  განაცხადი თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად;
 3. განაცხადის განხილვის ეტაპზე, პრეტენდენტის მიერ ამ პროგრამით განსაზღვრული მონაცემების არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში, სააგენტო განაცხადის მიღებიდან  5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას განაცხადზე ხარვეზის დადგენის შესახებ და პრეტენდენტს აძლევს 10 (ათი) კალენდარულ დღეს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად. დადგენილ ვადაში პრეტენდენტის მიერ ხარვეზის აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, სააგენტო იღებს გადაწყვეტილებას განაცხადის განუხილველად დატოვების შესახებ
 4. სააგენტო განაცხადის მიღებიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღის ვადაში განიხილავს პრეტენდენტის მიერ წარდგენილ ინფორმაციას/დოკუმენტაციას და ადგენს მონაწილეთა სიას კონკრეტული საძოვრის მიწის ნაკვეთებზე წარდგენილი დაინტერესებების მიხედვით, ამასთან სააგენტო გაუგზავნის ინფორმაციას პრეტენდენტებს მათთვის პროგრამის მონაწილის სტატუსის მინიჭების თაობაზე,  ხოლო მონაწილეთა სიას აგზავნის სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში;
 5. პროგრამით განსაზღვრული საძოვრის კატეგორიის მიწის ნაკვეთის იჯარით გაცემის მიზნით სსიპ -  სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ატარებს აუქციონს ვებგვერდზე  www.eauction.ge; 
 6. შესაბამისი საძოვრის იჯარის უფლებით გაცემის მიზნით გამოცხადებულ აუქციონში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ მხოლოდ სსიპ -  მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს მიერ შერჩეულ პროგრამის მონაწილე(ებ)ს
 7. თუ სსიპ -  მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს მიერ შესაბამისი საძოვრის იჯარით გაცემის მიზნით შერჩეულია მხოლოდ ერთი მონაწილე, პროგრამაში მონაწილეს საძოვარი სარგებლობის უფლებით გადაეცემა აუქციონის გარეშე, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, პირდაპირი გადაცემის გზით;
 8. აუქციონში გამარჯვებულს საძოვარი იჯარით გადაეცემა 3 (სამი) წლის ვადით;
 9. აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის ვადაში სსიპ -  მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს, სსიპ -  სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსა და აუქციონში გამარჯვებულ მონაწილეს შორის ფორმდება იჯარის ხელშეკრულება.

  

პროგრამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ:

https://land.gov.ge/Ge/Projects/Ongoing/1005

https://land.gov.ge/Ge/Download/ShowFile/20

 

 

ზევით ასქროლვა