საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო

მოადგილეები

მერაბ ქვარაია

დაბადების თარიღი13.07.1972განათლება1989-1994 - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაკროეკონომიკა (მაგისტრის ხარისხი).1990-1993 - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსი

იხილეთ სრულად

მინდია ჯოხაძე

დაბადების თარიღი30.10.1972განათლება1989-1994 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის სპეციალობა, ინჟინერ-ტექნოლოგის კვალიფიკაცია.1

იხილეთ სრულად

გიორგი მარჩილიძე

დაბადების თარიღი 30.11.1984განათლება2006-2008 - ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნე, მაგისტრი. 2002-2006 - ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფ

იხილეთ სრულად
ზევით ასქროლვა