საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო

აუქციონის გზით იჯარით გასაცემი საძოვრების მონაცემები

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის“ პროგრამის ფარგლებში, შერჩეული იქნა პირველ ეტაპზე აუქციონის გზით  იჯარით გასაცემი საძოვრის კატეგორიის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, რომელთა შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ. პროგრამის ფარგლებში პირველ ეტაპზე შერჩეულ საძოვრის კატეგორიის მიწის ნაკვეთების აუქციონის გზით იჯარით გასაცემად განაცხადების მიღება დასრულდება - 26 ივლისს. 

კახეთის რეგიონი

N საკადასტრო კოდი მისამართი ფართობი    ჰა. ინფორმაცია მიწის ნაკვეთზე
1.53.19.31.064 თელავი 30.45 ბმული
2.53.13.31.295 თელავი,   გომბორის საძოვარი,   (სატალე) 44.30 ბმული
3.53.19.31.059 თელავი,   ცივის მთა 54.34 ბმული
4.53.19.31.011 თელავი,   ცივის მთა 100.00 ბმული
5.53.19.31.015 თელავი,   ცივის მთა 135.05 ბმული

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი

N საკადასტრო კოდი მისამართი ფართობი    ჰა. ინფორმაცია მიწის ნაკვეთზე
1. 60.13.31.069 დაბა ასპინძა, სახელმწიფო მარაგის მიწები,  „რაყისი“ 175.13 ბმული
2. 60.13.31.363 ასპინძა, სახელმწიფო მარაგის მიწები,   „გუმბათი“ 126.59 ბმული
3. 60.13.31.364 ასპინძა, სახელმწიფო მარაგის მიწები,   „გუმბათი“ 109.21 ბმული
4. 60.13.31.108 ასპინძა, სახელმწიფო მარაგის მიწები,   „გუმბათი“ 99.82 ბმული
5. 60.13.31.366 დაბა ასპინძა, სახელმწიფო მარაგის მიწები, „გუმბათი“ 61.77 ბმული
6. 60.13.31.361 ასპინძა, სახელმწიფო მარაგის მიწები,   „გუმბათი“ 135.49 ბმული
7. 60.13.31.428 ასპინძა, სახელმწიფო მარაგის მიწები,   „საყევარი“ 352.57 ბმული
8. 60.14.31.082 ბორჯომი, სოფელი ციხისჯვარი 451.88 ბმული
9. 64.11.01.007 ბორჯომი, ქცია-ნარიანი 51.98 ბმული
10. 64.27.01.037 ბორჯომი, „მიტარბის მიმდებარედ“ 100.00 ბმული
11. 63.15.33.012 ახალქალაქი, სოფელი ბუზავეთი 107.67 ბმული
12. 65.07.31.096 ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი 2 22.99 ბმული
13. 65.03.31.050 ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი 2 23.89 ბმული
14. 65.07.31.147 ნინოწმინდა, სოფელი ფოკა 53.81 ბმული
15. 65.06.35.001 ნინოწმინდა თრიალეთის მასივი–2 62.50 ბმული
16. 65.03.31.043 ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი2,   გარდაბნის საზაფხულო საძოვრები 88.09 ბმული
17. 65.07.31.037 ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი2,   საგარეჯოს საზაფხულო საძოვარი 96.42 ბმული
18. 65.03.31.017 ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი-2 96.61 ბმული
19. 65.07.31.092 ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი-2 (საგარეჯო), დმანისის საზაფხულო მიწები 99.40 ბმული
20. 65.01.31.033 ნინოწმინდა, აბულ-სამსარის მასივი 100.00 ბმული
21. 65.15.31.031 ნინოწმინდა, აღაბაბის მასივი, (საგარეჯო,  საზაფხულო საძოვარი) 100.00 ბმული
22. 65.07.31.038 ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი-2,   საგარეჯოს საზაფხულო საძოვარი 114.52 ბმული
23. 65.01.31.018 ნინოწმინდა, აბულ სამსარის მასივი 120.00 ბმული
24. 65.07.31.025 ნინოწმინდა,თრიალეთის მასივი 2 120.00 ბმული
25. 65.02.32.017 ნინოწმინდა, სოფელი ასპარა 129.69 ბმული
26. 65.03.31.012 ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი-2,   (დეოფლისწყაროს საზაფხულო საძოვარი) 130.00 ბმული
27. 65.01.31.003 ნინოწმინდა, აბულ-სამსარის მასივი 152.00 ბმული
28. 65.07.31.113 ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი - 2 155.37 ბმული
29. 65.07.31.099 ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი 2 173.62 ბმული
30. 65.01.31.019 ნინოწმინდა, აბულ სამსარის მასივი 180.00 ბმული
31. 65.15.31.033 ნინოწმინდა, აღაბაბის მასივი 180.00 ბმული
32. 65.07.31.010 ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი-2 (საგარეჯო) 190.34 ბმული
33. 65.01.31.020 ნინოწმინდა, აბულ სამსარის მასივი 200.00 ბმული
34. 65.07.31.023 ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი2,   (საგარეჯო) 200.00 ბმული
35. 65.07.31.114 ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი - 2 203.13 ბმული
36. 65.03.31.024 ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი2,   (ბოლნისის საზაფხულო საძოვარი) 210.00 ბმული
37. 65.01.31.045 ნინოწმინდა, აბულ-სამსარის მასივი 249.77 ბმული
38. 65.07.31.022 ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი2,   საგარეჯოს საზაფხულო საძოვარი 250.00 ბმული
39. 65.01.31.044 ნინოწმინდა, აბულ-სამსარის მასივი 250.10 ბმული
40. 65.01.31.043 ნინოწმინდა, აბულ-სამსარის მასივი 250.19 ბმული
41. 65.03.31.013 ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი 2 344.00 ბმული
42. 65.01.31.039 ნინოწმინდა, აბულ-სამსარის მასივი 399.00 ბმული
43. 65.16.31.030 ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი - 2 268.49 ბმული
44. 65.15.31.044 ნინოწმინდა, „აგაბაბა-გოიდახი”-ს მასივი 244.48 ბმული
45. 65.13.33.005 ნინოწმინდა, სოფელი კალინინო 156.26 ბმული
46. 65.07.31.028 ნინოწმინდა,   თრიალეთის მასივი2,   საგარეჯოს საზაფხულო საძოვარი 114.18 ბმული
47. 65.16.31.004 ნინოწმინდას, სოფელი პუჩინა. (დ. გონდურის იალაღი) 100.00 ბმული
48. 65.13.36.027 ნინოწმინდა, სოფელი გორელოვკა 80.00 ბმული
49. 65.15.31.062 ნინოწმინდა,   აღაბაბის მასივი 58.55 ბმული
50. 65.16.31.010 ნინოწმინდა, სოფელი კალინინო 41.94 ბმული
51. 65.16.31.037 ნინოწმინდა, სოფელი გორელოვკა 39.78 ბმული
     
     
  ქვემო ქართლის რეგიონი  
  
  
      N საკადასტრო კოდი მისამართი ფართობი    ჰა. ინფორმაცია მიწის ნაკვეთზე
1. 82.17.41.126 დმანისი, N საზაფხულო საძოვრები,   კონტური, N 1-2 500.00 ბმული
2. 82.17.42.098 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები 317.43 ბმული
3. 82.17.41.138 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 9 299.82 ბმული
4. 82.17.42.084 დმანისი,   საზაფხულო საძოვრები 255.49 ბმული
5. 82.17.42.125 დმანისი, ზაფხულის საძოვრები, კონტ. 25 210.46 ბმული
6. 82.17.41.143 დმანისი 206.82 ბმული
7. 82.17.42.005 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 31 200.00 ბმული
8. 82.17.42.081 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები, კონტური, N 36 200.00 ბმული
9. 82.17.42.057 დმანისი, სოფელი გუგუთი 190.98 ბმული
10. 82.17.42.099 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 32 169.35 ბმული
11. 82.17.41.137 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები, N კონტური 9 164.23 ბმული
12. 82.17.42.102 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები 157.99 ბმული
13. 82.17.41.170 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 8 154.01 ბმული
14. 82.17.42.059 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 31 144.55 ბმული
15. 82.17.42.089 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები, N კონტური 36 135.20 ბმული
16. 82.17.41.081 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 10,   ნაკვეთი კარაარხაჯი 100.00 ბმული
17. 82.17.41.084 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 11 100.00 ბმული
18. 82.17.41.176 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები, კონტური N24 100.00 ბმული
19. 82.17.42.091 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები, N კონტური 36 100.00 ბმული
20. 82.17.42.121 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები 95.02 ბმული
21. 82.17.41.171 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური N 8 91.99 ბმული
22. 82.17.42.088 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები, N კონტური 25 89.59 ბმული
23. 82.17.41.165 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები, N კონტური 12 86.00 ბმული
24. 82.17.42.097 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები 81.94 ბმული
25. 82.17.42.086 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები 80.00 ბმული
26. 82.17.42.087 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები 80.00 ბმული
27. 82.17.41.144 დმანისი, გუგუთის ტერიტორიული ერთეული 76.96 ბმული
28. 82.17.42.092 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები, კოტური N38 67.00 ბმული
29. 82.06.42.034 დმანისი, სარკინეთის ტერიტორიული ერთეული, სოფელი განახლების მიწები, მთა 59.90 ბმული
30. 82.17.41.177 დმანისი, იფნარის ტერიტორიული ერთეულის,   მიწები: ნაკვეთი საფიქლო 56.00 ბმული
31. 82.17.42.120 დმანისი 55.19 ბმული
32. 82.17.41.074 დმანისი, განთიადის ტერიტ. ერთეული. მიწები მთა ბასტაღლო,  კონტური N 20 53.28 ბმული
33. 82.17.41.150 დმანისი, სოფელი კამარლო 51.48 ბმული
34. 82.17.41.051 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 22 50.00 ბმული
35. 82.17.41.065 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური N 16 50.00 ბმული
36. 82.17.41.146 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური N 19 50.00 ბმული
37. 82.17.42.100 დმანისი 47.55 ბმული
38. 82.17.41.178 დმანისი, იფნარის ტერიტორიული ერთეულის,   მიწები: ნაკვეთი საფიქლო 41.09 ბმული
39. 82.17.41.079 დმანისი, განთიადის ტერიტორიული ერთეული.  მთა შახმარლო 39.17 ბმული
40. 82.17.41.076 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური N 22 33.00 ბმული
41. 82.17.41.073 დმანისი, განთიადის ტერიტორიული ერთეული. მთა ბასტაღლო, კონტური N20 32.72 ბმული
42. 82.17.41.190 დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური N 2 24.66 ბმული
43. 82.17.42.103 დმანისი,   საზაფხულო საძოვრები 21.60 ბმული
44. 82.17.42.071 დმანისი,   საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 48 350.00 ბმული
45. 82.17.42.051 დმანისი,   საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 39 197.00 ბმული
46. 82.17.42.096 დმანისი,   დმანისის საზაფხულო საძოვრები, N კონტური 38 150.00 ბმული
47. 82.17.42.050  დმანისი,   საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 38 149.64 ბმული
48. 82.17.42.112  დმანისი,   საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 39 102.31 ბმული
49. 82.17.42.056  დმანისი,   საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 48 60.00 ბმული
50. 82.15.46.576 55.00 ბმული
51. 82.17.42.085  დმანისი,   საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 40 50.00 ბმული
52. 82.17.42.107  დმანისი,   საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 40 20.51 ბმული
53. 84.18.31.223.003  თეთრიწყარო,   კონტური გოხნარი 25.32 ბმული
54. 84.18.31.218.001 მუნიციპალიტეტი თეთრიწყარო, დაბა მაგნილისი, ბლოკი N218, ნაკვეთი N001 26.28 ბმული
55. 84.02.31.000.077  თეთრიწყარო, სოფელი ჩხიკვთა 35.32 ბმული
56. 84.18.31.219.005 მუნიციპალიტეტი თეთრიწყარო,   დაბა მანგლისი, ბლოკი N219, ნაკვეთი N005 36.85 ბმული
57. 84.02.31.000.022 ქალაქი თეთრიწყარო,   კონტური,,ბედენი" 37.00 ბმული
58. 84.18.32.248.001 მუნიციპალიტეტი თეთრიწყარო,   დაბა მანგლისი, ბლოკი N248, ნაკვეთი N001 79.88 ბმული
59. 85.46.21.004  წალკა, სოფელი წინწყარო 30.85 ბმული
60. 85.10.23.033  წალკა, სოფელი ოლიანგი 75.00 ბმული

 

ვის აქვს პროგრამაში მონაწილეობის უფლება?

პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვს წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მფლობელ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივსა და ამხანაგობას.

რა ფართობის საძოვარზეა შესაძლებელი განაცხადის შემოტანა?

პროგრამაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირებს უფლება აქვთ განაცხადი შემოიტანონ მათ მფლობელობაში არსებულ  წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კოოპერატივის შემთხვევაში მეპაიეების მფლობელობაში, ხოლო ამხანაგობის შემთხვევაში წევრების მფლობელობაში არსებული) სულადობის პროპორციული ფართის საძოვარზე, კერძოდ: 

პროგრამის ფარგლებში იჯარით გასაცემი საძოვრების ზღვრული დატვირთვის ნორმები განისაზღვრება შემდეგნაირად:

 • მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისთვის ერთ სულზე -  არანაკლებ 1 ჰა. და არაუმეტეს 1,5 ჰა;
 •  წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვისთვის ერთ სულზე - არანაკლებ 0,2 ჰა. და არაუმეტეს 0,5 ჰა.

ამასთან, პრეტენდენტს უფლება აქვს, იჯარის უფლებით მიიღოს საძოვარი პროგრამით გათვალისწინებული საძოვრის ზღვრული დატვირთვის ნორმების პროპორციულად, რომელსაც გამოაკლდება მის მიერ (კოოპერატივის შემთხვევაში მეპაიეების, ხოლო ამხანაგობის შემთხვევაში წევრების მიერ) სახელმწიფოსაგან სარგებლობის უფლებით მიღებული საძოვრის ფართობი.

რა სახის დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოს პრეტენდენტმა პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად?

პროგრმაში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა სსიპ -  მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოში (მისამართი: ქ, თბილისი, ვაზისუბნის ქუჩა #25) მატერიალური ფორმით უნდა წარმოადგინოს შევსებული განაცხადის ფორმა (განაცხადის ფორმის შევსება ხდება ადგილზე, სააგენტოში), რომელსაც ასევე მატერიალური ფორმით თან უნდა დაერთოს შემდეგი სახის დოკუმენტები:

 1. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა -- მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობის შესახებ, გაცემული განაცხადის წარდგენამდე არაუმეტეს 15 სამუშაო დღით ადრე
 2. ინფორმაცია პრეტენდენტის ან/და მის მეპაიეთა/წევრთა (კოოპერატივის შემთხვევაში მეპაიეების, ხოლო ამხანაგობის შემთხვევაში წევრების საკუთრებაში არსებული) საკუთრებაში არსებული საძოვრების შესახებ, ასევე მის ან/და მის მეპაიეთა/წევრთა სარგებლობაში არსებული სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული საძოვრ(ებ)ის შესახებ შესაბამისი ამონაწერ(ებ)ით საჯარო რეესტრიდან, გაცემული განაცხადის წარდგენამდე არაუმეტეს 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღით ადრე;
 3. ფიზიკური პირის შემთხვევაში  - პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 4. იურიდიული პირი შემთხვევაში -  განახლებული ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შემთხვევაში ასევე მეპაიეთა რეესტრის ასლი;
 5. ამხანაგობის შემთხვევაში:

ü  ამხანაგობის ყველა წევრის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლები;

ü  ერთობლივი საქმიანობის ხელშეკრულება (დამოწმებული სანოტარო წესით);

ü ამხანაგობის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

პროგრამის ეტაპები

პროგრამაში ჩართული საძოვრის კატეგორიის მიწის ნაკვეთებიდან პრეტენდენტი შეარჩევს მისთვის სასურველ მიწის ნაკვეთ(ებ)ს, რომლის ფართობიც პროპორციული უნდა იყოს მის მფლობელობაში არსებულ წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სულადობასთან (იხილეთ პუნქტი

რა ფართობის საძოვარზეა შესაძლებელი განაცხადის შემოტანა)

 1. განაცხადების მიღებისთვის განსახღვრულ პერიოდში პრეტენდენტს სსიპ მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოში შემოაქვს  განაცხადი თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად;
 2. განაცხადის განხილვის ეტაპზე, პრეტენდენტის მიერ ამ პროგრამით განსაზღვრული მონაცემების არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში, სააგენტო განაცხადის მიღებიდან  5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას განაცხადზე ხარვეზის დადგენის შესახებ და პრეტენდენტს აძლევს 10 (ათი) კალენდარულ დღეს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად. დადგენილ ვადაში პრეტენდენტის მიერ ხარვეზის აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, სააგენტო იღებს გადაწყვეტილებას განაცხადის განუხილველად დატოვების შესახებ
 3. სააგენტო განაცხადის მიღებიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღის ვადაში განიხილავს პრეტენდენტის მიერ წარდგენილ ინფორმაციას/დოკუმენტაციას და ადგენს მონაწილეთა სიას კონკრეტული საძოვრის მიწის ნაკვეთებზე წარდგენილი დაინტერესებების მიხედვით, ამასთან სააგენტო გაუგზავნის ინფორმაციას პრეტენდენტებს მათთვის პროგრამის მონაწილის სტატუსის მინიჭების თაობაზე,  ხოლო მონაწილეთა სიას აგზავნის სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში;
 4. პროგრამით განსაზღვრული საძოვრის კატეგორიის მიწის ნაკვეთის იჯარით გაცემის მიზნით სსიპ -  სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ატარებს აუქციონს ვებგვერდზე  www.eauction.ge; 
 5. შესაბამისი საძოვრის იჯარის უფლებით გაცემის მიზნით გამოცხადებულ აუქციონში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ მხოლოდ სსიპ -  მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს მიერ შერჩეულ პროგრამის მონაწილე(ებ)ს
 6. თუ სსიპ -  მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს მიერ შესაბამისი საძოვრის იჯარით გაცემის მიზნით შერჩეულია მხოლოდ ერთი მონაწილე, პროგრამაში მონაწილეს საძოვარი სარგებლობის უფლებით გადაეცემა აუქციონის გარეშე, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, პირდაპირი გადაცემის გზით;
 7. აუქციონში გამარჯვებულს საძოვარი იჯარით გადაეცემა 3 (სამი) წლის ვადით;
 8. აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის ვადაში სსიპ -  მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს, სსიპ -  სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსა და აუქციონში გამარჯვებულ მონაწილეს შორის ფორმდება იჯარის ხელშეკრულება.

პროგრამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ:

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის“ პროგრამის აღწერა

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 6 ოქტომბრის დადგენილება N497

 

ზევით ასქროლვა