საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის“ სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისთვის განაცხადების მიღების ვადა 26 ივლისამდე გაგრძელდა

2021 წლის 6 ოქტომბრის N497 დადგენილებით დამტკიდებული „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის“ სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისათვის გამოცხადებული ვადა გაგრძელდა 3 თვით და განაცხადების მიღების დასრულების თარიღად განისაზღვრა 26 ივლისი.

აუქციონის გზით იჯარით გასაცემი საძოვრების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://land.gov.ge/Ge/Projects/Ongoing/1010

 

ზევით ასქროლვა