საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო

აუქციონის გზით იჯარით გასაცემი საძოვრების მონაცემები

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის“ პროგრამის ფარგლებში, შერჩეული იქნა პირველ ეტაპზე აუქციონის გზით  იჯარით გასაცემი საძოვრის კატეგორიის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები, რომელთა შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ.  პროგრამის ფარგლებში პირველ ეტაპზე შერჩეულ საძოვრის კატეგორიის მიწის ნაკვეთების აუქციონის გზით იჯარით გასაცემად განაცხადების მიღების დაწყების თარიღია 28 მარტი, ხოლო დასრულების - 26 აპრილი. 

კახეთის რეგიონი

Nსაკადასტრო კოდიმისამართიფართობი    ჰა.ინფორმაცია მიწის ნაკვეთზე
1.53.19.31.064თელავი30.45ბმული
2.53.13.31.295თელავი,   გომბორის საძოვარი,   (სატალე)44.30ბმული
3.53.19.31.059თელავი,   ცივის მთა54.34ბმული
4.53.19.31.011თელავი,   ცივის მთა100.00ბმული
5.53.19.31.015თელავი,   ცივის მთა135.05ბმული

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი

Nსაკადასტრო კოდიმისამართიფართობი    ჰა.ინფორმაცია მიწის ნაკვეთზე
1.60.13.31.069დაბა ასპინძა, სახელმწიფო მარაგის მიწები,  „რაყისი“175.13ბმული
2.60.13.31.363ასპინძა, სახელმწიფო მარაგის მიწები,   „გუმბათი“126.59ბმული
3.60.13.31.364ასპინძა, სახელმწიფო მარაგის მიწები,   „გუმბათი“109.21ბმული
4.60.13.31.108ასპინძა, სახელმწიფო მარაგის მიწები,   „გუმბათი“99.82ბმული
5.60.13.31.366დაბა ასპინძა, სახელმწიფო მარაგის მიწები, „გუმბათი“61.77ბმული
6.60.13.31.361ასპინძა, სახელმწიფო მარაგის მიწები,   „გუმბათი“135.49ბმული
7.60.13.31.428ასპინძა, სახელმწიფო მარაგის მიწები,   „საყევარი“352.57ბმული
8.60.14.31.082ბორჯომი, სოფელი ციხისჯვარი451.88ბმული
9.64.11.01.007ბორჯომი, ქცია-ნარიანი51.98ბმული
10.64.27.01.037ბორჯომი, „მიტარბის მიმდებარედ“100.00ბმული
11.63.15.33.012ახალქალაქი, სოფელი ბუზავეთი107.67ბმული
12.65.07.31.096ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი 222.99ბმული
13.65.03.31.050ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი 223.89ბმული
14.65.07.31.147ნინოწმინდა, სოფელი ფოკა53.81ბმული
15.65.06.35.001ნინოწმინდა თრიალეთის მასივი–262.50ბმული
16.65.03.31.043ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი2,   გარდაბნის საზაფხულო საძოვრები88.09ბმული
17.65.07.31.037ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი2,   საგარეჯოს საზაფხულო საძოვარი96.42ბმული
18.65.03.31.017ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი-296.61ბმული
19.65.07.31.092ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი-2 (საგარეჯო), დმანისის საზაფხულო მიწები99.40ბმული
20.65.01.31.033ნინოწმინდა, აბულ-სამსარის მასივი100.00ბმული
21.65.15.31.031ნინოწმინდა, აღაბაბის მასივი, (საგარეჯო,  საზაფხულო საძოვარი)100.00ბმული
22.65.07.31.038ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი-2,   საგარეჯოს საზაფხულო საძოვარი114.52ბმული
23.65.01.31.018ნინოწმინდა, აბულ სამსარის მასივი120.00ბმული
24.65.07.31.025ნინოწმინდა,თრიალეთის მასივი 2120.00ბმული
25.65.02.32.017ნინოწმინდა, სოფელი ასპარა129.69ბმული
26.65.03.31.012ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი-2,   (დეოფლისწყაროს საზაფხულო საძოვარი)130.00ბმული
27.65.01.31.003ნინოწმინდა, აბულ-სამსარის მასივი152.00ბმული
28.65.07.31.113ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი - 2155.37ბმული
29.65.07.31.099ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი 2173.62ბმული
30.65.01.31.019ნინოწმინდა, აბულ სამსარის მასივი180.00ბმული
31.65.15.31.033ნინოწმინდა, აღაბაბის მასივი180.00ბმული
32.65.07.31.010ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი-2 (საგარეჯო)190.34ბმული
33.65.01.31.020ნინოწმინდა, აბულ სამსარის მასივი200.00ბმული
34.65.07.31.023ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი2,   (საგარეჯო)200.00ბმული
35.65.07.31.114ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი - 2203.13ბმული
36.65.03.31.024ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი2,   (ბოლნისის საზაფხულო საძოვარი)210.00ბმული
37.65.01.31.045ნინოწმინდა, აბულ-სამსარის მასივი249.77ბმული
38.65.07.31.022ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი2,   საგარეჯოს საზაფხულო საძოვარი250.00ბმული
39.65.01.31.044ნინოწმინდა, აბულ-სამსარის მასივი250.10ბმული
40.65.01.31.043ნინოწმინდა, აბულ-სამსარის მასივი250.19ბმული
41.65.03.31.013ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი 2344.00ბმული
42.65.01.31.039ნინოწმინდა, აბულ-სამსარის მასივი399.00ბმული
43.65.16.31.030ნინოწმინდა, თრიალეთის მასივი - 2268.49ბმული
44.65.15.31.044ნინოწმინდა, „აგაბაბა-გოიდახი”-ს მასივი244.48ბმული
45.65.13.33.005ნინოწმინდა, სოფელი კალინინო156.26ბმული
46.65.07.31.028ნინოწმინდა,   თრიალეთის მასივი2,   საგარეჯოს საზაფხულო საძოვარი114.18ბმული
47.65.16.31.004ნინოწმინდას, სოფელი პუჩინა. (დ. გონდურის იალაღი)100.00ბმული
48.65.13.36.027ნინოწმინდა, სოფელი გორელოვკა80.00ბმული
49.65.15.31.062ნინოწმინდა,   აღაბაბის მასივი58.55ბმული
50.65.16.31.010ნინოწმინდა, სოფელი კალინინო41.94ბმული
51.65.16.31.037ნინოწმინდა, სოფელი გორელოვკა39.78ბმული
     
     
  ქვემო ქართლის რეგიონი  
  
  
      Nსაკადასტრო კოდიმისამართიფართობი    ჰა.ინფორმაცია მიწის ნაკვეთზე
1.82.17.41.126დმანისი, N საზაფხულო საძოვრები,   კონტური, N 1-2500.00ბმული
2.82.17.42.098დმანისი, საზაფხულო საძოვრები317.43ბმული
3.82.17.41.138დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 9299.82ბმული
4.82.17.42.084დმანისი,   საზაფხულო საძოვრები255.49ბმული
5.82.17.42.125დმანისი, ზაფხულის საძოვრები, კონტ. 25210.46ბმული
6.82.17.41.143დმანისი206.82ბმული
7.82.17.42.005დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 31200.00ბმული
8.82.17.42.081დმანისი, საზაფხულო საძოვრები, კონტური, N 36200.00ბმული
9.82.17.42.057დმანისი, სოფელი გუგუთი190.98ბმული
10.82.17.42.099დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 32169.35ბმული
11.82.17.41.137დმანისი, საზაფხულო საძოვრები, N კონტური 9164.23ბმული
12.82.17.42.102დმანისი, საზაფხულო საძოვრები157.99ბმული
13.82.17.41.170დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 8154.01ბმული
14.82.17.42.059დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 31144.55ბმული
15.82.17.42.089დმანისი, საზაფხულო საძოვრები, N კონტური 36135.20ბმული
16.82.17.41.081დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 10,   ნაკვეთი კარაარხაჯი100.00ბმული
17.82.17.41.084დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 11100.00ბმული
18.82.17.41.176დმანისი, საზაფხულო საძოვრები, კონტური N24100.00ბმული
19.82.17.42.091დმანისი, საზაფხულო საძოვრები, N კონტური 36100.00ბმული
20.82.17.42.121დმანისი, საზაფხულო საძოვრები95.02ბმული
21.82.17.41.171დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური N 891.99ბმული
22.82.17.42.088დმანისი, საზაფხულო საძოვრები, N კონტური 2589.59ბმული
23.82.17.41.165დმანისი, საზაფხულო საძოვრები, N კონტური 1286.00ბმული
24.82.17.42.097დმანისი, საზაფხულო საძოვრები81.94ბმული
25.82.17.42.086დმანისი, საზაფხულო საძოვრები80.00ბმული
26.82.17.42.087დმანისი, საზაფხულო საძოვრები80.00ბმული
27.82.17.41.144დმანისი, გუგუთის ტერიტორიული ერთეული76.96ბმული
28.82.17.42.092დმანისი, საზაფხულო საძოვრები, კოტური N3867.00ბმული
29.82.06.42.034დმანისი, სარკინეთის ტერიტორიული ერთეული, სოფელი განახლების მიწები, მთა59.90ბმული
30.82.17.41.177დმანისი, იფნარის ტერიტორიული ერთეულის,   მიწები: ნაკვეთი საფიქლო56.00ბმული
31.82.17.42.120დმანისი55.19ბმული
32.82.17.41.074დმანისი, განთიადის ტერიტ. ერთეული. მიწები მთა ბასტაღლო,  კონტური N 2053.28ბმული
33.82.17.41.150დმანისი, სოფელი კამარლო51.48ბმული
34.82.17.41.051დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 2250.00ბმული
35.82.17.41.065დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური N 1650.00ბმული
36.82.17.41.146დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური N 1950.00ბმული
37.82.17.42.100დმანისი47.55ბმული
38.82.17.41.178დმანისი, იფნარის ტერიტორიული ერთეულის,   მიწები: ნაკვეთი საფიქლო41.09ბმული
39.82.17.41.079დმანისი, განთიადის ტერიტორიული ერთეული.  მთა შახმარლო39.17ბმული
40.82.17.41.076დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური N 2233.00ბმული
41.82.17.41.073დმანისი, განთიადის ტერიტორიული ერთეული. მთა ბასტაღლო, კონტური N2032.72ბმული
42.82.17.41.190დმანისი, საზაფხულო საძოვრები კონტური N 224.66ბმული
43.82.17.42.103დმანისი,   საზაფხულო საძოვრები21.60ბმული
44.82.17.42.071დმანისი,   საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 48350.00ბმული
45.82.17.42.051დმანისი,   საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 39197.00ბმული
46.82.17.42.096დმანისი,   დმანისის საზაფხულო საძოვრები, N კონტური 38150.00ბმული
47.82.17.42.050 დმანისი,   საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 38149.64ბმული
48.82.17.42.112 დმანისი,   საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 39102.31ბმული
49.82.17.42.056 დმანისი,   საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 4860.00ბმული
50.82.15.46.576 55.00ბმული
51.82.17.42.085 დმანისი,   საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 4050.00ბმული
52.82.17.42.107 დმანისი,   საზაფხულო საძოვრები კონტური, N 4020.51ბმული
53.84.18.31.223.003 თეთრიწყარო,   კონტური გოხნარი25.32ბმული
54.84.18.31.218.001მუნიციპალიტეტი თეთრიწყარო, დაბა მაგნილისი, ბლოკი N218, ნაკვეთი N00126.28ბმული
55.84.02.31.000.077 თეთრიწყარო, სოფელი ჩხიკვთა35.32ბმული
56.84.18.31.219.005მუნიციპალიტეტი თეთრიწყარო,   დაბა მანგლისი, ბლოკი N219, ნაკვეთი N00536.85ბმული
57.84.02.31.000.022ქალაქი თეთრიწყარო,   კონტური,,ბედენი"37.00ბმული
58.84.18.32.248.001მუნიციპალიტეტი თეთრიწყარო,   დაბა მანგლისი, ბლოკი N248, ნაკვეთი N00179.88ბმული
59.85.46.21.004 წალკა, სოფელი წინწყარო30.85ბმული
60.85.10.23.033 წალკა, სოფელი ოლიანგი75.00ბმული

 

ვის აქვს პროგრამაში მონაწილეობის უფლება?

პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვს წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მფლობელ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივსა და ამხანაგობას.

რა ფართობის საძოვარზეა შესაძლებელი განაცხადის შემოტანა?

პროგრამაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირებს უფლება აქვთ განაცხადი შემოიტანონ მათ მფლობელობაში არსებულ  წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კოოპერატივის შემთხვევაში მეპაიეების მფლობელობაში, ხოლო ამხანაგობის შემთხვევაში წევრების მფლობელობაში არსებული) სულადობის პროპორციული ფართის საძოვარზე, კერძოდ: 

პროგრამის ფარგლებში იჯარით გასაცემი საძოვრების ზღვრული დატვირთვის ნორმები განისაზღვრება შემდეგნაირად:

 • მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისთვის ერთ სულზე -  არანაკლებ 1 ჰა. და არაუმეტეს 1,5 ჰა;
 •  წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვისთვის ერთ სულზე - არანაკლებ 0,2 ჰა. და არაუმეტეს 0,5 ჰა.

ამასთან, პრეტენდენტს უფლება აქვს, იჯარის უფლებით მიიღოს საძოვარი პროგრამით გათვალისწინებული საძოვრის ზღვრული დატვირთვის ნორმების პროპორციულად, რომელსაც გამოაკლდება მის მიერ (კოოპერატივის შემთხვევაში მეპაიეების, ხოლო ამხანაგობის შემთხვევაში წევრების მიერ) სახელმწიფოსაგან სარგებლობის უფლებით მიღებული საძოვრის ფართობი.

რა სახის დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოს პრეტენდენტმა პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად?

პროგრმაში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა სსიპ -  მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოში (მისამართი: ქ, თბილისი, ვაზისუბნის ქუჩა #25) მატერიალური ფორმით უნდა წარმოადგინოს შევსებული განაცხადის ფორმა (განაცხადის ფორმის შევსება ხდება ადგილზე, სააგენტოში), რომელსაც ასევე მატერიალური ფორმით თან უნდა დაერთოს შემდეგი სახის დოკუმენტები:

 1. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა -- მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობის შესახებ, გაცემული განაცხადის წარდგენამდე არაუმეტეს 15 სამუშაო დღით ადრე;
 2. ვეტერინარული მოწმობა ფორმა N1 გაცემული სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ განაცხადის წარდგენამდე არაუმეტეს 15 სამუშაო დღით ადრე;
 3. ინფორმაცია პრეტენდენტის ან/და მის მეპაიეთა/წევრთა (კოოპერატივის შემთხვევაში მეპაიეების, ხოლო ამხანაგობის შემთხვევაში წევრების საკუთრებაში არსებული) საკუთრებაში არსებული საძოვრების შესახებ, ასევე მის ან/და მის მეპაიეთა/წევრთა სარგებლობაში არსებული სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული საძოვრ(ებ)ის შესახებ შესაბამისი ამონაწერ(ებ)ით საჯარო რეესტრიდან, გაცემული განაცხადის წარდგენამდე არაუმეტეს 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღით ადრე;
 4. ფიზიკური პირის შემთხვევაში  - პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 5. იურიდიული პირი შემთხვევაში -  განახლებული ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შემთხვევაში ასევე მეპაიეთა რეესტრის ასლი;
 6. ამხანაგობის შემთხვევაში:

ü  ამხანაგობის ყველა წევრის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლები;

ü  ერთობლივი საქმიანობის ხელშეკრულება  (დამოწმებული სანოტარო წესით);

ü ამხანაგობის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ü  უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დამოწმებული სანოტარო წესით).

პროგრამის ეტაპები

 1. პროგრამაში ჩართული საძოვრის კატეგორიის მიწის ნაკვეთებიდან პრეტენდენტი შეარჩევს მისთვის სასურველ მიწის ნაკვეთ(ებ)ს, რომლის ფართობიც პროპორციული უნდა იყოს მის მფლობელობაში არსებულ წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სულადობასთან (იხილეთ პუნქტი 2: რა ფართობის საძოვარზეა შესაძლებელი განაცხადის შემოტანა)
 2. განაცხადების მიღებისთვის განსახღვრულ პერიოდში პრეტენდენტს სსიპ მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოში შემოაქვს  განაცხადი თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად;
 3. განაცხადის განხილვის ეტაპზე, პრეტენდენტის მიერ ამ პროგრამით განსაზღვრული მონაცემების არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში, სააგენტო განაცხადის მიღებიდან  5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას განაცხადზე ხარვეზის დადგენის შესახებ და პრეტენდენტს აძლევს 10 (ათი) კალენდარულ დღეს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად. დადგენილ ვადაში პრეტენდენტის მიერ ხარვეზის აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, სააგენტო იღებს გადაწყვეტილებას განაცხადის განუხილველად დატოვების შესახებ
 4. სააგენტო განაცხადის მიღებიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღის ვადაში განიხილავს პრეტენდენტის მიერ წარდგენილ ინფორმაციას/დოკუმენტაციას და ადგენს მონაწილეთა სიას კონკრეტული საძოვრის მიწის ნაკვეთებზე წარდგენილი დაინტერესებების მიხედვით, ამასთან სააგენტო გაუგზავნის ინფორმაციას პრეტენდენტებს მათთვის პროგრამის მონაწილის სტატუსის მინიჭების თაობაზე,  ხოლო მონაწილეთა სიას აგზავნის სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში;
 5. პროგრამით განსაზღვრული საძოვრის კატეგორიის მიწის ნაკვეთის იჯარით გაცემის მიზნით სსიპ -  სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ატარებს აუქციონს ვებგვერდზე  www.eauction.ge; 
 6. შესაბამისი საძოვრის იჯარის უფლებით გაცემის მიზნით გამოცხადებულ აუქციონში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ მხოლოდ სსიპ -  მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს მიერ შერჩეულ პროგრამის მონაწილე(ებ)ს
 7. თუ სსიპ -  მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს მიერ შესაბამისი საძოვრის იჯარით გაცემის მიზნით შერჩეულია მხოლოდ ერთი მონაწილე, პროგრამაში მონაწილეს საძოვარი სარგებლობის უფლებით გადაეცემა აუქციონის გარეშე, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, პირდაპირი გადაცემის გზით;
 8. აუქციონში გამარჯვებულს საძოვარი იჯარით გადაეცემა 3 (სამი) წლის ვადით;
 9. აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის ვადაში სსიპ -  მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს, სსიპ -  სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსა და აუქციონში გამარჯვებულ მონაწილეს შორის ფორმდება იჯარის ხელშეკრულება.

პროგრამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ:

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის“ პროგრამის აღწერა

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 6 ოქტომბრის დადგენილება N497

ზევით ასქროლვა