საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის“ სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისთვის განაცხადების მიღების ვადა 26 აგვისტოს ჩათვლით გახანგრძლივდა

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში, მესამე ეტაპზე, 11 ივლისს გამოქვეყნებულ, აუქციონის გზით იჯარით გასაცემ საძოვრებზე განაცხადების მიღების ვადა 26 აგვისტოს ჩათვლით გახანგრძლივდა.

აუქციონის გზით იჯარით გასაცემი საძოვრების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://land.gov.ge/Ge/Projects/Ongoing/1010

პროგრამის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://land.gov.ge/Ge/Projects/Ongoing/1005

https://land.gov.ge/Ge/Download/ShowFile/20

ზევით ასქროლვა