მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო

სსიპ მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო

LEPL National Agency for Sustainable Land Management and Land Use Monitoring

მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია

საკონტაქტო ინფორმაცია
2 31 30 26 / 2 71 11 27.